Bài Ca Vỡ Đất – Ca Ngợi Truyền Thống Lao Động Của Nhân Dân Ta

Bài ca vỡ đất là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của Hoàng Trung Thông. Ông thuộc tầng lớp những nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông là một nhà thơ có sức sáng tạo bền bỉ mạnh mẽ cùng với đó là sự cống hiến to lớn…