Nhà thơ Bùi Đạt và bài thơ “Vãng Tam Cốc Trần đế cư xứ” nổi tiếng

Bùi Đạt (1433-1509) là người làng Duy Tiên, xã Tân Cốc, huyện Duy Tiên, phủ Lị Nhân, trấn Sơn Nam (nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Ông từng đỗ tam giáp đồng Tiến sĩ ở khoa thi Quý Dậu, năm Thái Hòa thứ 11 (1453) đời Lê Nhân Tông. Bên cạnh đó ông…