Tuyển tập những bài thơ hay nhất của nhà thơ Bùi Dương Lịch

Bùi Dương Lịch 裴楊歷 (1758-1828) có tự là Tồn Thành, Tồn Trai, hiệu là Thạch Phủ. Ông là người xã Yên Đông, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Bùi Dương Lịch từng thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm Đinh Mùi, niên hiệu Chiêu Thống 1 (1787)…