Bùi Giáng

Tuyển tập thơ dịch tác giả khác của nhà thơ Bùi Giáng

Bên cạnh việc sáng tác văn chương với một kho thơ khổng lồ, Bùi Giáng còn dành thời gian để dịch các bài thơ của tác giả khác. Đó là những tác giả của Trung Quốc, Việt Nam và Pháp. Các sáng tác được lựa chọn để dịch đa phần đều là những sáng tác […]

Read More