Trang Thơ Bùi Hữu Thứ Và Những Điều Mới Mẻ, Độc Đáo Nhất

Bùi Hữu Thứ 裴有庶 (1889-1945) hiệu Nguyện Trai 願齋, người thôn An Ninh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, đỗ cử nhân khoa Kỷ Dậu 1909, phó bảng khoa Kỷ Mùi 1919. Tuyển tập thơ của ông được lưu tới thời đại hiện nay, được nhiều người yêu mến và thấm nhuần tư tưởng, lối…