Kho Tàng Thơ Đặc Sắc Của Bùi Thanh Tuấn Về Tình Yêu, Cuộc Sống

Bùi Thanh Tuấn (1974) là nhà thơ trẻ đương đại Việt Nam, còn có các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi. Thơ của ông như thổi một luồng sinh khí mới vào nền văn học. Ngay khi các tập thơ được xuất bản, hầu hết các bạn trẻ đều đón đọc và chia sẻ…