Tuyển Tập Những Bài Thơ Hấp Dẫn Nhất Của Cao Thị Vạn Giả

Cao Thị Vạn Giả xuất thân từ vùng quê bình dương, bà là nhà thơ ở thời kì hiện đại. Bà có những bài thơ vô cùng đặc sắc, lời thơ nhẹ nhàng chứa chan tình cảm. Thơ bà thường viết theo nhiều thể loại, thơ bà thường viết về nỗi niềm của đôi lứa…