Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau – Câu thơ châm biếm đặc sắc của Trần Tế Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau là một câu thơ châm biếm sâu cay trong bài thơ Năm Mới Chúc Nhau của nhà thơ Trần Tế Xương. Tác phẩm ông để lại gồm nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối, hát nói, phần lớn đều bằng chữ Nôm. Thơ văn ông giản dị, bình…