Bài Thơ Đặc Sắc Nhất Của Chi Mai

Chi Mai là một tác giả gửi lên báo Hoa Học Trò số 254 ngày 22/10/1998. Chỉ biết bà là nhà thơ ở thời kì hiện đâị. Bài thơ của bà viết ở thể thơ tự do đậm chất trữ tình đó chính là tâm tư của một cô gái gửi cho chàng trai cô…