Bài Thơ Đặc Sắc Độc Nhất Của Chu Huân

Chu Huân là nhà thơ ở thời kì Hậu Lê, Mạc, Trịnh – Nguyễn. Chu Huân người Ngọc Đôi, Vũ Ninh, nay thuộc Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ khoa Quý Sửu (1493) thời Hồng Đức, được tuyển vào Hàn lâm viện làm quan đến Thừa sử, thành viên Hội thơ Tao Đàn, một trong Nhị thập […]

Read More