Tuyển Chọn Những Trang Thơ Ấn Tượng Của Chu Khắc Nhượng

Chu Khắc Nhượng là một nhà thơ nổi tiếng được nhiều người biết đến. Ông là người làng Sài Trang, phủ Thượng Hồng, đỗ Tiến sĩ vào cuối đời Trần, làm quan tới chức Hộ bộ Tả thị lang. Thơ của ông hiện nay chỉ còn duy nhất một bài và được nhiều độc giả…