Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Những Tác Phẩm Dịch Đặc Sắc Phần 5

Hoàng Trung Thông là một nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông thuộc lớp những nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông đã có rất nhiều cống hiến cho nền văn học hiện đại nước nhà. Ông là một nhà thơ có bản lĩnh chính trị và tư tưởng rõ […]

Read More
Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Những Tác Phẩm Dịch Đặc Sắc Phần 3

Nhà thơ Hoàng Trung Thông sở hữu cho mình một kho tàng thơ đặc sắc. Ông là một trong những nhà thơ trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp. Ông thường viết sáng tác chủ yếu là thơ trữ tình ngoài ra còn nhiều bài thơ châm biếm nhận được rất nhiều đánh giá của bạn […]

Read More
Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Những Tác Phẩm Dịch Đặc Sắc Phần 2

Hoàng Trung Thông là một nhà thơ đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá về văn học nghệ thuật Việt Nam. Những giải thưởng đã ghi nhận sức sáng tạo bền bỉ cùng với đó là những cống hiến của Hoàng Trung Thông trong nền thi ca hiện đại. Đó không chỉ là sức sống của […]

Read More
Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Kho Tàng Thơ Ấn Tượng Phần 3

Nhà Thơ Hoàng Trung Thông là một cây bút tiên phong cho sự xuất hiện của những nhà thơ thời kì kháng chiến. Với khả năng thiên phú của mình mà ông đã sở hữu một kho tàng thơ lớn, góp phần không nhỏ cho sự phát triển văn học Việt Nam. Những bài thơ […]

Read More
Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Kho Tàng Thơ Ấn Tượng Phần 2

Hoàng Trung Thông nổi tiếng cùng những tập thơ đặc sắc để lại dấu ấn trong lòng những độc giả yêu thơ. Ông là một trong những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Thơ ông có những nét riêng không thể nhầm lẫn được với những nhà thơ khác Thơ ông khoác […]

Read More
Bài thơ Anh chủ nhiệm

Hoàng Trung Thông Cùng Kho Tàng Thơ Ấn Tượng Phần 1

Hoàng Trung Thông thuộc lớp những nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông cống hiến một phần không nhỏ cho nền văn học Việt Nam. Ông thường viết sáng tác chủ yếu là thơ trữ tình ngoài ra còn nhiều bài thơ châm biếm nhận được rất nhiều […]

Read More