Bài thơ Khăn thương nhớ ai – Nỗi nhớ da diết cồn cào mà không thể bộc lộ

Khăn thương nhớ ai là một trong những bài ca dao nói về niềm thương nhớ của một cô gái. Họ nhớ thương da diết, nhớ đến mức thao thức, cồn cào mà không thể nào bộc lộ được. Tuy đây là một cung bậc cảm xúc thuờ thấy trong ca dao tình yêu của…