Khoảng trời hố bom (Lâm Thị Vỹ Dạ) – “Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng”

Khoảng trời hố bom là một sáng tác của Lâm Thị Vỹ Dạ. Ở thời điểm bài thơ ra đời đã giúp các bạn đọc gần xa có được sự ái mộ. Đặc biệt nhà thơ này cũng chính là một nữ thanh niên xung phong đi mở đường trên núi Trường Sơn. Và đã…