Lắng Đọng Cùng Bài Thơ Mùa Thu Không Trở Lại Phạm Trọng Cầu

Mùa Thu Không Trở Lại của nhà thơ Phạm Trọng Cầu đi vào tâm khảm của những người độc giả yêu thơ một cách nhẹ nhàng. Với lời thơ da diết đậm chất trữ tình bày tỏ nỗi buồn sầu của nhà thơ khi người mình thương đi mất.  Ông là tác giả của nhiều…