Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên) – Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác

Người đi tìm hình của nước, một trong những bài thơ đặc sắc của nhà thơ Chế Lan Viên. Bài thơ là một trong những tác phẩm viết về chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Với lời thơ da diết viết về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương con người sâu nặng,…