nhà thơ anh ngọc

Anh Ngọc – Những tác phẩm dịch thơ nước ngoài

Nhà thơ Anh Ngọc là một trong những nhà thơ trẻ của văn học việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, là cây bút trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, những tác phẩm dịch của những nhà thơ nước ngoài với rất nhiều tác phẩm, tác giả tạo nên sự phong phú […]

Read More