Tập thơ: Mùa xuân màu xanh (1974) – Anh Thơ (Tiếp)

Tập thơ: Mùa xuân màu xanh (1974) – Anh Thơ Anh đã khóc Em biết anh bờ-lu chưa cài kịp cúc Cấp cứu từng trái tim đau. Từ năm tang Bác đưa vào. Anh chưa được khóc. Đêm nay vào viếng sắc Được khóc hết phần mình. Nhưng em biết rằng không khóc được thay…

Tập thơ: Bức tranh quê (1941) – Nữ sĩ Anh Thơ (Tiếp)

Tập thơ: Bức tranh quê là một trong những tập thơ nổi tiếng của nữ sĩ Anh Thơ, được bà viết vào năm 1941 gồm 45 bài thơ. Chiều xuân Đêm xuân Ngày xuân Đêm trăng xuân Đêm rằm tháng giêng Chợ ngày xuân Họp chợ Đông chợ Tan chợ Vào hè Sáng hè Trưa…

Nữ Si Anh Thơ ( Vương Kiều Ân) và những tập thơ nổi tiếng

Anh Thơ là một trong những nữ thi sĩ nổi tiếng của làng văn học Việt Nam hiện đại. Anh Thơ tên thật là Vương Kiều Ân năm năm 1919 tại Ninh Giang và bà mất năm 2005. Bà còn có các bút danh khác là Hồng Anh, Tuyết Anh, Hồng Minh. Cha bà là…