Tập thơ: Đôi Mươi Quan Họ (1994) – Anh Vũ (Nguyễn Công Ứng)

Tập thơ Đôi mươi quan họ của nhà thơ Anh Vũ được sáng tác vào năm 1994. Tập thơ gồm 27 bài cụ thể như sau: Bến cũ Còn duyên Rừng ơi Cỏ mưa Xóm Giếng Ngưng chiều Gió đồng Chị xa Gai xanh3 Nửa là Thì xuân Trước sau Lạnh thu Người ấy Cỏ…

Nhà thơ Anh Vũ (Nguyễn Công Ứng) – Thi sĩ đất nung hiểu rất rõ nhân tình thế thái

Nhà thơ Anh Vũ tên thật là Nguyễn Công Ứng, ông còn có bút danh là Việt Tâm. Ông được cho là một nhà thơ “kỳ quặc” vì cách sống của ông có phần khó hiểu. Là một người chất phác, nhưng khi tiếp xúc với ông ta sẽ thấy được ông là một người…