Sự nghiệp sáng tác thơ ca của nhà thơ Băng Sơn (Trần Quang Bốn)

Nhà thơ Băng Sơn, tên thật là Trần Quang Bốn, người Cẩm Giảng, Hải Dương. Ngoài bút danh Băng Sơn, ông còn có các bút danh khác như MaiBăng Phương, Trần Cẩm Giàng, Quang Chi… Ông sáng tác nhiều thể loại khác nhau như thơ, tản văn, tùy bút…Ông sinh năm 1932 mất năm 2010,…