Nhớ Bắc – Bài thơ nổi tiếng đi cùng năm tháng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ

Nhớ Bắc là một bài thơ đặc sắc của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ. Ông là một thi sĩ xuất thân từ cách mạng. Đây là bài thơ mở đầu cho dòng thơ viết về khát vọng thống nhất non sông từ những ngày đầu chống Pháp năm 1946 đến ngày thắng Mỹ xâm lược…