Thơ Chế Lan Viên-tuyển tập những bài thơ đi cùng năm tháng

Thơ Chế Lan Viên luôn được bạn đọc yêu thích và săn đón mạnh mẽ. Tên tuổi của ông gắn liền với những bài thơ nổi tiếng như “Tiếng Hát Con Tàu”, “Người Đi Tìm Hình Của Nước”, tập thơ “Điêu Tàn:…và nhiều bài thơ nổi tiếng khác.Ông được nhà nước Việt Nam truy tặng […]

Read More