Thơ tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh) – Bức thư tình yêu khắc khoải đầy cảm xúc

Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh là một giai điệu mùa thu, là sự khắc khoải một tình yêu. Bài thơ tình cuối mùa thu được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát Thư tình cuối mùa thu. Những vần thơ tình cuối mùa thu lâng lâng, sâu…