Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão) – Vẻ đẹp của con người có sức mạnh và nhân cách cao cả

Thuật Hoài là một trong những bài thơ nổi tiếng của Phạm Ngũ Lao – một danh tướng nhà Trần tiêu biểu. Bài thơ Thuật Hoài được viết theo thể thể thớ thất ngôn tứ tuyệt, viết bằng chữ Hãn thể hiện chí khí lập công của tác giả. Bài thơ với những câu thơ…