Thương ông

Thương Ông (Tú Mỡ) – Thể hiện tình thân gắn kết

Thương ông một bài thơ hay của nhà thơ Tú Mỡ, chắc hẳn với người dân Việt ít ai là không biết và không thuộc lòng bài thơ này. Bài thơ thể hiện tình cảm sâu sắc giữa cháu và ông, là một thứ tình thân vô cùng thiêng liêng và cao cả. Bài thơ […]

Read More